Handelsbetingelser

Almindelige Salgs og leveringsbetingelser for Lamper og lysanlæg leveret af Milán Belysning ApS

Betaling og renter
Betalingsfrist netto 8 dage eller efter særlig aftale. Betaling efter denne forfaldsdag beregnes Med 1,5% pr. påbegyndt måned. På ordrer under kr. 1.000,- kan der blive opkrævet et ekspiditionsgebyr.

Fakturering
Alle ordrer bliver faktureret snarest efter overdragelse af anlæg/varer til den aftalte pris På ordreafgivelsestidspunktet.

Levering
Alle ordrer leveres franko i Danmark bortset fra Færøerne og Grønland. Evt. krav om skadeserstatning ved forsinket leverance er sælger uvedkommende.

Fejl og Mangler
Straks ved modtagelsen skal varen kontrolleres.
I tilfælde af forkert mængde eller fejl og mangler ved varen, skal transportøren straks kontaktes og derefter Milán Belysning ApS.
Ved transportskade skal reklamationen rettes direkte til transportøren.

Returnering ved fejl eller mangler
Før varen returneres skal Milán Belysning ApS underrettes.
Varen skal returneres i originalemballage, samt kopi af faktura vedlægges med beskrivelse Af fejl og mangler.

Varen returneres til:
Milán Belysning ApS
Telegrafvej 8-10
2750 Ballerup

Reklamationsret
Der ydes 24 måneders reklamationsfrist gældende fra leveringsdato.
Reklamationsfristen dækker ikke hvis varen er beskadiget eller på anden måde Har lidt overlast. Ligeledes dækker reklamationsfristen ikke evt. lyskilder og forkoblinger der er sliddele, Og Milán belysning ApS kan ikke give garanti for at lyskilderne yder det producenterne Opgiver. Ved ændring af lampernes konstruktion bortfalder garantien.

Ændringer
Milán Belysning ApS forbeholder sig ret til ændringer på pris modeller og farver uden varsel.